Krāso ar ūdeni, Transportlīdzekļu labirinti - daudzreiz lietojama ūden – meKID