Figūru ievietošanas kubs/ sortieris Varavīksne – meKID