Rotaļu koka kluči spainītī 60 gab, Polārlāči – meKID