Koka līdzsvara dēlis ar bumbiņām, debesu zils – meKID